Lejebetingelser

Lovgivningen og SDU’s ledelse har fastsat forskellige regler for forskellige typer af arrangementer på SDU. På Svanninge Bjerge Forskningsstation kan der kun afholdes SDU arrangementer. Et SDU arrangement er et arrangement, som er et led i universitets ordinære virksomhed; uddannelse, forskning og formidling. Et SDU arrangement har altid en SDU-medarbejder som ansvarlig arrangør. Det er SDU-medarbejderens ansvar, at Regler for lån og leje overholdes.  

 PS – husregler er endnu ikke klar


Previous page: Kalender
Next page: Rengøring